KOŠERA SERTIFIKĀTS

Ebreju kvalitātes standarts košers izvirza ļoti striktas prasības ne tikai produkcijas sagatavošanā, bet arī audzēšanā un pat izejvielu ieguves procesā. Šis sertifikāts apliecina, ka produkts ir ražots saskaņā ar ebreju reliģiskajām tradīcijām, kas izvirza ļoti stingras prasības ne tikai ražošanas procesam, bet arī produkta sastāvdaļām un to savstarpējai savietojamībai.

Ebreju valodā “košers” nozīmē “atļauts”.
Košera sertifikātu pasaulē uzskata par kvalitātes, veselīguma un nekaitīguma garantiju.
ProduktI, kas ir marķētI kā košera, norāda, ka prece atbilst ebreju uztura likumā noteiktajiem pārtikas produktu pamatstandartiem.
Ar ko atšķiras košera sertifikāts no halal (Halal arī ir FitLine produktiem)?
Atšķirība ir vienkārša: košera produkti atbilst ebreju uztura vadlīnijām, savukārt halal produkti ir saskaņā ar islāma uztura vadlīnijām.
Tā ir maksas sertifikācija un PM-International ir svarīga katra sertifikācija, katri testi, standarti utt., kas mums lietotājiem parāda gan produktu kvalitātes nodrošinājumu, gan caurspīdīgumu katrā solī.

Kosher 2022/2023 EN 01.pdf

Kosher 2022/2023 EN .pdf

Kosher 2022/2023 DE .pdf

Kosher 2022/2023 DE 01.pdf


Halal 2021.pdf


ATPAKAĻ UZ PARTNER ROOM